Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων (24-05-2009)

Αντιγράφουμε από την αιτιολογική έκθεση:

Η ποιότητα της περίθαλψης στην Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς, χάρη στις συνεχείς προόδους της ιατρικής επιστήμης, γεγονός που επιτρέπει μεταξύ άλλων να συντομεύονται σημαντικά, ακόμη δε και να αποφεύγονται, οι περίοδοι νοσοκομειακής νοσηλείας.

Εντούτοις, οι ιατρικές πράξεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των ασθενών. Αν και ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάματα συνδέονται με τους εγγενείς κινδύνους των παρεμβάσεων ή των φαρμάκων, υπάρχουν άλλες οφειλόμενες σε ιατρικά λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή σε λοιμώξεις που μεταδίδονται στους χώρους περίθαλψης.

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύουν ότι μεταξύ 8% και 12% των ασθενών που νοσηλεύονται στ κράτη μέλη της Ένωσης υποπίπτουν θύματα ανεπιθύμητων συμβάντων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 6,7 έως 15 εκατομμύρια νοσηλευομένων ασθενών – στους οποίους προστίθενται 37 περίπου εκατομμύρια ασθενών εχόντων στραφεί στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη – οι οποίοι υποπίπτουν κάθε χρόνο θύματα ανεπιθύμητων συμβαμάτων άμεσα συνδεομένων με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Μεταξύ των πλέον συχνών ανεπιθύμητων συμβαμάτων ως συνέπεια υγειονομικής περίθαλψης, συγκαταλέγονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται στα νοσοκομεία ή άλλους χώρους περίθαλψης. Οι λοιμώξεις αυτές προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν νοσηλευόμενο ασθενή στους είκοσι, ήτοι συνολικά 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, κάθε χρόνο, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν το θάνατο περίπου 37.000 προσώπων και συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον συχνών και ολέθριων αιτιών ακούσιας βλάβης.

Μεταξύ των παραγόντων που διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, περιλαμβάνονται:

 η ανάπτυξη της αντίστασης των ιών στα αντιβιοτικά

 ένα υψηλό ποσοστό κάλυψης κλινών

 οι αυξημένες μετακινήσεις ασθενών

 ανεπαρκής πλαισίωση των ασθενών εκ μέρους του προσωπικού

 η ανεπαρκής συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών και άλλες πρακτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων

 η λανθασμένη χρήση μόνιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων από το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποφευχθούν, τόσο τα ανεπιθύμητα συμβάματα που συνδέονται με την περίθαλψη εν γένει, όσο και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις ειδικότερα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να μειωθεί η ψαλίδα του 8-12% των ασθενών που υφίστανται κάθε χρόνο ανεπιθύμητες ενέργειες της περίθαλψης που δέχονται.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν πρωτίστως να συνειδητοποιήσουν το εύρος του φαινομένου μέσω της συλλογής πληροφοριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί με ασφαλέστερο τρόπο η συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών αφενός, και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών αφετέρου.

Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας το να δοθούν στα κράτη μέλη σαφείς στόχοι όσον αφορά τη βελτίωση της περίθαλψης που παρέχεται στους πολίτες τους. Συνεπώς, μια μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την περίθαλψη κατά 20% έως το 2015 συνιστά έναν ευκταίο και εφικτό, δεδομένου ότι οι τρόποι καταπολέμησης των εν λόγω λοιμώξεων είναι προσιτοί και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Η δημόσια υγεία είναι ένα βασικό αγαθό και δικαίωμα. Ο αριθμός των 37 000 θανάτων ως συνέπεια των λοιμώξεων που οφείλονται στην παρεχόμενη περίθαλψη είναι υπερβολικά υψηλός και απαράδεκτος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2015 ο στόχος να μειωθούν οι ως άνω λοιμώξεις στις 900.000 περιπτώσεις το χρόνο (μείωση κατά 20%), τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης καλούνται να θεσπίσουν τα αναγκαία μέσα, έκαστο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων πολιτικών, θα ήταν σκόπιμο:

 να ενισχυθεί η παρουσία νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων•

 να προαχθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση του υγειονομικού και του παραϊατρικού δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντίσταση των ιών που τις προκαλούν στα αντιβιοτικά•

 να ενισχυθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ειδικότερα η Επιτροπή, οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό, προκειμένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών. Η εισηγήτρια κρίνει κυρίως ότι θα ήταν σκόπιμο να κληθεί η Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, υπόψη των ασθενών, και να το υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εν κατακλείδι, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες και γρήγορες απαντήσεις, ικανές να οδηγήσουν σε ευκαιριακή και διαρκή μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Κρίνει ως εκ τούτου απαραίτητο να τεθούν στόχοι για τα κράτη μέλη, έστω και μη δεσμευτικοί. Κρίνει επίσης απαραίτητο να κληθεί το Συμβούλιο να υποβάλει εντός τριετίας έκθεση στο Κοινοβούλιο, σχετικά με τις προόδους που σημείωσαν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εν λόγω τομέα.

Ολόκληρη την έκθεση μπορείτε να τη διαβάσετε:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0239&language=EL#title3

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s