Στα ‘’χαρακώματα’’ για τα πεπραγμένα των ‘’ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ’’ Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Σερρών – Σωματείο Εργαζομένων -ΚΑΑΜΕΑ

Διαστάσεις τηλεοπτικού σεναρίου, με τους κληρονόμους να ερίζουν πάνω από το φέρετρο το νεκρού συγγενή ή στο γραφείο του συμβολαιογράφου, παίρνουν τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες στα τηλεοπτικά παράθυρα των τοπικών καναλιών, με το … βομβαρδισμό αλληλοκατηγοριών μεταξύ εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και της διοίκησης του ΚΑΑΜΕΑ σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ». Πρόκειται για την Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2003 με εταίρους το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με ποσοστό 25%, το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με 3%, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ‘’Ενσωμάτωση’’ με ποσοστό 47% και με το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου με ποσοστό 25%. Υστερα από εξώδικη καταγγελία για κακοδιαχείριση η εταιρεία λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση και ενώ από τους εταίρους ξεκάθαρα κανείς δεν έχει δημόσια πάρει θέση για την … ‘’ταμπακέρα’’ , σχετικά με τις όποιες ‘’σκιές’’ δημιουργήθηκαν, παρακολουθούμε ένα ‘’γαϊτανάκι’’ καταγγελιών, με το Σωματείο Εργαζομένων να βάλει τόσο κατά του ΚΑΑΜΕΑ όσο και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, εστιάζοντας κυρίως στην αδυναμία λειτουργία του παιδικού σταθμού των εργαζομένων με την επωνυμία ‘’Το Ρόδι’’.
Θέση στο όλο ζήτημα παίρνει με επιστολή της η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου, όπου με την παράθεση σχετικών εγγράφων, ξεκαθαρίζει την εμπλοκή του νοσηλευτικού ιδρύματος, τόσο στην συμμετοχή του στους ‘’Αγροναύτες’’, όσο και στο θέμα του παιδικού σταθμού. Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Σε σχέση με τα καταγγελλόμενα από το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Με την με αριθμ. πρωτ. 1781/22.05.2009 Έκθεση Ελέγχου, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία περιέρχονται προφανείς αποδείξεις κακοδιαχείρισης, της Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ», τις οποίες δεν θεωρούμε φρόνιμο να αναφέρουμε επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την με αριθμ. 9η/03.06.2009 απόφασή του, για την προστασία των έννομων συμφερόντων του Νοσοκομείου, αποφάσισε τη λύση της ως άνω εταιρείας. Η εξώδικη καταγγελία επιδόθηκε σε όλους τους εταίρους την 7η Ιουλίου του έτους 2009, και ειδικά για το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Σερρών «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» με την αριθμ. 6596Γ’ έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή Σερρών κ. Δημητρίου Κουτρουμανίδη στον κ. Αθανάσιο Ζηλιαχώβαλη, Γραμματέα του Σωματείου. Επίσης, η εξώδικη Kαταγγελία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρικών του Πρωτοδικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 247/22.07.2009, οπότε η εταιρεία λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται η Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και ο Διαχειριστής της Ενσωμάτωσης, οι οποίοι με κοινή τους απόφαση όρισαν υπεύθυνο για την εκποίηση των εμπορευμάτων τον κ. Νικόλαο Ζιμπερδίκα.Μετά τη λύση της εταιρείας, έγινε καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων από το λογιστή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Βέρρο, λόγω μη ύπαρξης πλέον: αντικειμένου εργασίας.
Για την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»
Η Διοίκηση ουδέποτε συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και από την αρχή της ανάληψης των διοικητικών της καθηκόντων, αρνήθηκε τη συμμετoχή της σε αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, δε θα μπορούσε η Διοίκηση να δώσει καμία εντoλή εκταμίευσης, αφού είχε αρνηθεί την oπoιαδήπoτε συμμετοχή της στην εταιρεία. Εξάλλου, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με βάση τον ισολογισμό λύσης και εκκαθάρισης (συνημμένο 1) είναι ιδιαίτερα τραγικά, αφού το nos2.jpgενεργητικό της ανέρχεται μόλις στο ποσό των 23.433,43Ε ενώ το παθητικό δηλαδή οι υποχρεώσεις της προς τρίτους ανέρχεται στο ποσό των 169.254,96Ε .
Να σημειωθεί εδώ ότι στο ποσό αυτό, αν υπολογιστεί και το ποσό των 128,957,64Ε , που σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οφείλει η εταιρεία στο Νοσοκομείο, τότε το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 298.212,600.

Για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού
Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1967/15.06.2009 απόφαση του Νομάρχη Σερρών σχετικά με τη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Σωματείου Εργαζομένων του ΝοσοκομεΙου, η υποχρέωση της πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού βαρύνει την «ανωτέρω Δημοτική Επιχείρηση», όπως αυτολεξεί αναφέρει η απόφαση (συνημμένο 2).
Δε γνωρίζουμε για ποια Δημοτική Επιχείρηση πρόκειται.
Παραταύτα, η Διοίκηση σεβόμενη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, λόγω της ευαισθησίας του θέματος προέβη στις παρακάτω ενέργειες:
– Στις 04.08.2009 η Διοικητής του Νοσοκομείου Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη – Ξουρή μαζί με τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Ιωάννη Τσιπούρα και τον Γραμματέα του Σωματείου κ. Αθανάσιο Ζηλιαχώβαλη επισκέφθηκαν το Διοικητή της 4ης Υ/ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης Δρ Ιωακείμ Σιγάλα προκειμένου να δοθεί άμεση nos1.jpgλύση στο θέμα της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού .
– Ο Διοικητής της 4ΗΣ Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης Δρ Ιωακείμ Σιγάλας με το εξαιρετικά επείγον έγγραφό του με αριθμ. πρωτ. 13510/07.08.2009 προς το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ζητάει με βάση το Πρόγραμμα Stage μία (1) ΔΕ Βρεφονηπιοκόμο και μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγό, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα ο Παιδικός Σταθμός.
– Παράλληλα ο Aναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Στέργιος Κούτουρλης ήρθε σε πολλαπλές επικοινωνίες με το Δήμo Σερρών, προκειμένου να μας συνδράμει ο Δήμος με την άμεση στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, έως ότου πραγματοποιηθεί το Πρόγραμμα Stage.
– Τέλος η Διοίκηση του Νοσοκομείου προώθησε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου την με αριθμ. 11η/25.06.2009 απόφαση για να ενταχθεί ο Παιδικός Σταθμός στον Οργανισμό του Νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ:  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ( 21-08-2009)

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s