ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕΔΗΝ 30.10.2009

ΑΘΗΝΑ 02.11.2009

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 859

Από τις 5 Οκτώβρη έχουμε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με νέα κυβέρνηση. Με ισχυρή εντολή καλείται να διαχειρισθεί και να επιλύσει τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι.

Είναι δεδομένη η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας με τα ελλείμματα να αγγίζουν το 12,50%, τα έσοδα να έχουν καταρρεύσει και τις δαπάνες λόγω της διαφθοράς και της εξυπηρέτησης των λίγων και ισχυρών να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Στην τελευταία πενταετία οι Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες συνειδητά απαξιώθηκαν από την απελθούσα κυβέρνηση που ενίσχυσε με κάθε τρόπο τις επενδύσεις των Ιδιωτών Επιχειρηματιών. Επιχειρήθηκε βίαιη ανακατανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων και πολιτών.  Οι πολίτες αναμένουν – προσδοκούν μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης, με διαφάνεια, αξιοκρατία, με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Όμως το συνδικαλιστικό κίνημα, η ΠΟΕΔΗΝ διατηρεί την αυτονομία της, κάτι που το απέδειξε διαχρονικά και διεκδικεί την λύση των εκρηκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Δίνουμε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την προσφορά δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών. Το θεμελιώδες αίτημά μας είναι ο Δημόσιος και Κοινωνικός Χαρακτήρας της Υγείας – Πρόνοιας. Κρίνουμε ως απολύτως θετικό την κατάργηση του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ που υπεγράφη προεκλογικά από τον κ. Αβραμόπουλο και έδινε την δυνατότητα σε επιχειρηματίες να ιδρύουν ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ διαθέτοντας την πλειοψηφία των μετόχων ( αντί των ιατρών που ισχύει ).               Αυτό από μόνο του δεν αλλάζει την κατάσταση της εμπορευματοποίησης της προκλητής ζήτησης και της κατασπατάλησης των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων που είναι η σημερινή πραγματικότητα. Ασφαλώς και απαιτείται οριοθέτηση λειτουργίας με κανόνες του Ιδιωτικού Τομέα και Ενιαίος Φορέας Υγείας που θα αναπτύξει αντίστοιχες ανταγωνιστικές δημόσιες υπηρεσίες. Είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, του οικογενειακού Ιατρού με κατάλληλες υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των πολιτών.

Η στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό είναι επιβεβλημένη. Το ελλιπέστατο υπάρχον προσωπικό κουράστηκε με την εντατικοποίηση της εργασίας και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Σήμερα διαθέτουμε 36.000 Κρεβάτια στο Δημόσιο Σύστημα πολλαπλασιάζοντας επί 3 εργαζόμενους ανά κρεβάτι, απαιτούνται 108.000 υπάλληλοι για να στελεχώσουν επαρκώς το σύστημα. Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες αυξήθηκαν με τις νέες τεχνολογίες και τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι μονάδες και σήμερα υπηρετούν περίπου 83.000 υπάλληλοι τα κενά είναι περίπου 25.000. Βέβαια προτείνουμε να γίνει νέα απογραφή προσωπικού υπηρετούντων υπαλλήλων με δεδομένες τις αποσπάσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις που θα πρέπει να επανεξετασθούν. Ακόμη και οι Βουλευτές αποσπούν Νοσηλευτικό Προσωπικό. Η εξαγγελία για πρόσληψη 3000 θέσεων ανά έτος πέραν των συνταξιοδοτήσεων με ταυτόχρονο διορισμό των 1680 υπαλλήλων που είναι σε εκκρεμότητα, αλλά και ολοκλήρωση της διαδικασίας και άμεση προκήρυξη των 1720 και 1400 θέσεων που αφορούν το 2009 και πάγωσε λόγω αλλαγής των μορίων επιλογής είναι ΘΕΤΙΚΗ.  Διεκδικούμε κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Επιδιώκουμε την αύξηση της χρηματοδότησης των Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας παράλληλα με την πάταξη της παραοικονομίας και της διαφθοράς.  Πέραν των μέτρων για την αξιοποίηση των πόρων ( μηχανογράφηση, διπλογραφικό σύστημα, προμήθειες, φάρμακα κ.λ.π ), είναι σημαντικό και θα δείξει τις προθέσεις  της Κυβέρνησης η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 0,25 % τουλάχιστον του ΑΕΠ ( 250 εκ. Ευρώ ) στον προϋπολογισμό του 2010 ώστε στο βάθος της τετραετίας να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης 1 % του ΑΕΠ.

Βασικό μας αίτημα είναι ο εξορθολογισμός στην χορήγηση των υπερωριών και  ο διπλασιασμός του ωρομισθίου. Με μικρή αύξηση του ετήσιου κονδυλίου και τον εξορθολογισμό μπορεί να επιτευχθεί ο διπλασιασμός. Στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η προηγούμενη Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης μείωσε το κονδύλι των υπερωριών του έτους 2009 κατά 10 %. Οι πρόσθετες αποδοχές κατά τους μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριος (τέλος λογιστικού έτους) θα είναι αδύνατον να εξοφληθούν. Απαιτείται άμεσα η συμπληρωματική χορήγηση κονδυλίου για την κάλυψη δεδουλευμένων, υπερωριών – νυχτερινών – αργιών.

Η ένταξη των εργαζομένων των Νοσοκομείων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα σύμφωνα με την πρότασή μας είναι βασικό αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ. Τα πορίσματα Μπεχράκη – Λινού που αποχαρακτηρίζουν επαγγέλματα και παροχές τα απορρίπτουμε κατηγορηματικά.

Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων βουλιάζουν από την ραγδαία αύξηση των δαπανών υγείας (ετήσια αύξηση 25%) την κατάργηση της λίστας φαρμάκων, την μη επιστροφή του 4% του τζίρου των φαρμακοβιομηχανιών, την εισφοροδιαφυγή, την επένδυση των αποθεματικών σε προϊόντα υψηλού ρίσκου (δομημένα ομόλογα). Το ταμείο Πρόνοιας καθυστερεί πάνω από δύο χρόνια να χορηγήσει το εφ’ άπαξ στους δικαιούχους και ο ΟΠΑΔ μετακυλύει το κόστος πληρωμής σε φάρμακα και ιατρούς στους ασφαλισμένους. Είναι θετικές οι εξαγγελίες αν υλοποιηθούν για ρύθμιση των απωλειών στη σύνταξη λόγω της διαδοχικής ασφάλισης και η διαφορετική προσέγγιση για επίλυση των προβλημάτων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος με παρεμβάσεις στις πραγματικές αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και όχι στα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Το ΕΞΩΔΙΚΟ που καταθέσαμε για την τήρηση των κοινοτικών οδηγιών και της Εθνικής Νομοθεσίας στα ωράρια του προσωπικού (2 ρεπό την εβδομάδα, 12ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, 1 νύχτα την εβδομάδα), είναι στη πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συστήσει διαπραγματευτική Επιτροπή για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης. Επαναφέρουμε στη νέα πολιτική ηγεσία το αίτημα και ζητάμε την συγκρότηση Διαπραγματευτικής Επιτροπής με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2010, ώστε τα συμφωνηθέντα να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό του έτους 2011.

Το επίδομα των 176€ χορηγείται σε όλους τους Δημόσιους υπαλλήλους πλην των Υγειονομικών και Εκπαιδευτικών. Με τις αγωνιστικές παρεμβάσεις μας αντί της χορήγησης των 176€ πετύχαμε την αύξηση του Νοσοκομειακού κατά 105€. Διεκδικούμε το επίδομα των 176€ σε 4 δόσεις 4 Χ 44 € για το οποίο πληρώνουμε ήδη  ασφαλιστική εισφορά και χορηγείται στην σύνταξη το 80% σε 4 δόσεις. Διεκδικούμε εισοδηματική πολιτική τους έτους 2010 πάνω από τον πληθωρισμό (μετά τις μηδενικές αυξήσεις του έτους 2009) και την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Παλεύουμε για αξιοκρατία στις μεταβολές του προσωπικού με εξορθολογισμό της προφορικής συνέντευξης.                Επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο ΔΗΜΟΣΙΟ που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2738/1999 αλλά ποτέ δεν υπογράψαμε σύμβαση με ευθύνη των κυβερνήσεων.

Η κατάργηση των STAGE στο Δημόσιο είναι δίκαιη απόφαση καθώς επίσης και η τροποποίηση των προσόντων διορισμού, χωρίς μοριοποίηση των κατόχων μαθητείας STAGE. Το κράτος πρέπει να ξεφύγει από την πελατειακή και ρουσφετολογική αντίληψη. Στα νοσοκομεία υπηρετούν περίπου 2.300 μαθητές STAGE λίγοι Νοσηλευτές και εργαστηριακοί, περισσότεροι Διοικητικοί, που θα πρέπει να αντικατασταθούν με μόνιμο προσωπικό έως την ολοκλήρωση της μαθητείας τους. Η αντικατάσταση των ιδιωτικών συνεργείων με κοινωνική εργασία είναι επίσης στις προτεραιότητες διεκδίκησης της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι οργανισμοί των Νοσοκομείων είναι αναχρονιστικοί πάνω από εικοσαετία και δεν αποτυπώνουν τις νέες δραστηριότητες που ανέπτυξαν τα Νοσοκομεία (υψηλή τεχνολογία, νέα ιατρεία, κλινικές μονάδες, χειρουργεία κ.λ.π). Ασφαλώς και πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων υπ’ αρίθμ. 87/1986 με τη συγκρότηση Επιτροπής με την συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ.

Επιδιώκουμε τροποποίηση του Ν. 3252/2004 σύσταση της ΕΝΕ με προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων, την αλλαγή του Εκλογικού Συστήματος, την μείωση της εισφοράς για την συμμετοχή όλων των Νοσηλευτών και διενέργεια ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.

Η επιλογή των Διοικήσεων των Νοσοκομείων οφείλουν να υπακούουν στη λογική της αξιοκρατίας αφού επιτέλους στη Δημόσια Διοίκηση που βουλιάζει είναι μονόδρομος, η επιλογή των αρίστων και όχι των αρεστών.

Τρία Νοσοκομεία είναι σε εξέλιξη κατασκευής με μικτά ΣΔΙΤ όπου ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος έχει αποφασιστική συμμετοχή στην λειτουργία των Νοσοκομείων για 30 χρόνια. Διαφωνούμε για τα ΣΔΙΤ στις Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες. Τα Νοσοκομεία διεκδικούμε να κατασκευαστούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Την Δευτέρα 2/11/09 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ με την Υπουργό Υγείας  κ. Ξενογιαννακοπούλου για να θέσουμε το σύνολο των αιτημάτων μας. Εξουσιοδοτούμε την Εκτελεστική Επιτροπή για να εκτιμήσει και να προσδιορίσει την περαιτέρω στάση μας.

Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας, δεν κάνουμε κυβερνητικό συνδικαλισμό. Θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους αλλά και στο δρόμο έξω από το Υπουργείο Υγείας όταν χρειασθεί. Θα παλέψουμε για το ΔΗΜΟΣΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ των Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας με αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών και επίλυση των προβλημάτων των λειτουργών του ΕΣΥ.

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΠΟΕΔΗΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s