Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 

«ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Σέρρες: 26-10-2009

Αριθμ. Πρωτ. :

 

 

Προς:  Την Υπουργό Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τη    Διοικητή

Γ. Νοσοκομείου Σερρών


Κοιν:  ΠΟΕΔΗΝ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία «Απογευματινών Ιατρείων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.


Θα πρέπει εξ’ αρχής να διευκρινίσουμε πως το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σερρών διαφωνεί ριζικά με την λειτουργία  «Απογευματινών Ιατρείων» και η θέση του είναι υπέρ της οριστικής κατάργησης αυτών.

Η διαφωνία μας με τα «Απογευματινά Ιατρεία» δεν αφορά μόνο στο ωράριο εργασίας και τις υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας αυτών. Αφορά όμως τον ιδιωτικό – οικονομικό χαρακτήρα της λειτουργίας τους, που εμπεδώνει την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του νοσοκομείου και τη λογική της ανταποδοτικότητας, σαν προέκταση μιας πολιτικής που θέλει την Υγεία εμπόρευμα.

Στην πράξη τα «Απογευματινά Ιατρεία»  αποτελούν ένα μέσο για να εκμαυλίσουν και να καταλαγιάσουν τις φωνές τόσο των ιατρών όσο και των υπολοίπων εργαζομένων για τις χαμηλές αποδοχές τους.

Και δυστυχώς είναι πολλές οι περιπτώσεις, που γιατροί ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτη η συμμετοχή τους στο πρωινά τακτικά ιατρεία, φουσκώνουν τις λίστες των απογευματινών ιατρείων για να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν από τα ασφαλιστικά ταμεία και τη τσέπη των ασθενών. Με τη ανοχή πάντα των Διοικήσεων των Νοσοκομείων.

Στο Νοσοκομείο Σερρών η λειτουργία «Απογευματινών Ιατρείων» ξεκίνησε, με μικρή συμμετοχή Ιατρών και λοιπού προσωπικού το 2003. Από τότε μέχρι και τον Μάρτιο του 2009 δεν υπήρξε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, που να αφορά στην έναρξη λειτουργίας των απογευματινών ιατρειών, καθώς και τον καθορισμό  των παραμέτρων λειτουργίας αυτών και έκδοση ανάλογης απόφασης υπογεγραμμένης από το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Παρόλα αυτά ο αριθμός συμμετοχής Ιατρών και λοιπού προσωπικού, στα «Απογευματινά Ιατρεία», αυξανόταν ραγδαία.

Τον Μάρτιο του 2009 και μετά την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι», υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στο Δ.Σ του Νοσοκομείου σχετική με παραμέτρους λειτουργίας των «Απογευματινών Ιατρείων». Χωρίς την σχετική απόφαση ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αδυνατούσε να υπογράψει τα εντάλματα πληρωμής όλων όσων συμμετείχαν στα  «Απογευματινά Ιατρεία».

Και εδώ γεννιέται το πρώτο ερώτημα: Μια απόφαση που πάρθηκε εκ των υστέρων νομιμοποιεί την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής περασμένων μηνών (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου- Μαρτίου) για απογευματινά ιατρεία, που διενεργήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουμε τις παραμέτρους λειτουργίας τους;

Φυσικά αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο λειτουργούσαν μέχρι τον Μάρτιο του 2009 τα «Απογευματινά Ιατρεία», ποιες οι παράμετροι λειτουργίας, ποιος έπαιρνε τις σχετικές αποφάσεις και με ποιον τρόπο;

Βέβαια και στην απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, τον Μάρτιο του 2009, υπάρχουν πολλές ασάφειες καθώς δεν είναι ξεκάθαρο:

 1. ποια είναι η συχνότητα των απογευματινών ιατρείων που διενεργεί ο κάθε ιατρός. (ένα την εβδομάδα , ένα το μήνα;)
 2. ποιος είναι ο αριθμός των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων  που διενεργούν ανά εβδομάδα οι αναφερόμενοι ιατροί και ποιος ο αριθμός των περιστατικών που εξυπηρετούν κάθε φορά; (ο αριθμός των ραντεβού υποχρεωτικά πρέπει να είναι καθορισμένος)
 3. αν τα εξυπηρετούμενα περιστατικά των απογευματινών ιατρείων είναι ανάλογα αυτών που εξυπηρετούνται στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία  ή προσμετρούνται σε αυτά τα επείγοντα καθώς και τα εσωτερικά.

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως ο αριθμός των εξετάσεων που δύναται να γίνουν, από τον κάθε ιατρό, στο απογευματινό ιατρείο προκύπτει σε συνάρτηση με τον αριθμό αυτών που διενεργήθηκαν αποκλειστικά στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία, από τον ίδιο ιατρό, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα επείγοντα καθώς και εσωτερικά περιστατικά.

Επίσης οι ώρες λειτουργίας των   (17.00- 24.00) ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού, για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Για την λειτουργία «Απογευματινών Ιατρείων» θα έπρεπε να υπάρχει απόφαση Διοικητή, μετά από εισήγηση στο Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου θα καθορίζονται τα ωράρια απογευματινής απασχόλησης, ο αριθμός περιστατικών που εξετάζονται ανά ημέρα και ανά γιατρό, καθώς και ο αριθμός των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ανά ημέρα και γιατρό τόσο των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων όσο και των απογευματινών ιατρείων, όπως το προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Επίσης θα έπρεπε να διευκρινισθεί :

 1. Ποιοι ιατροί συμμετέχουν στα  «Απογευματινά Ιατρεία»,
 2. η συχνότητα των «Απογευματινών Ιατρείων» που διενεργεί ο κάθε ιατρός,
 3. ο αριθμός των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων  που διενεργούν ανά εβδομάδα οι αναφερόμενοι ιατροί και ποιος ο αριθμός των περιστατικών που εξυπηρετούν κάθε φορά ο καθένας; (ο αριθμός των ραντεβού υποχρεωτικά πρέπει να είναι καθορισμένος),
 4. αν τα εξυπηρετούμενα περιστατικά των «Απογευματινών Ιατρείων» είναι ανάλογα αυτών που εξυπηρετούνται στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία  ή προσμετρούνται σε αυτά τα επείγοντα καθώς και τα εσωτερικά
 5. η διάρκεια κάθε ιατρείου να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες και το ωράριο να μην ξεπερνά την 22.00 βραδινή, από την στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας και δευτέρου απογευματινού ιατρείου την εβδομάδα ,
 6. να εξασφαλίζεται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου (πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία – απογευματινά ιατρεία) με ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια στην λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και αν είναι δυνατή η πλήρης μηχανοργάνωση της.

Να επισημανθεί εδώ πως τα περιστατικά που εξετάζονται σε πρωινό τακτικό ιατρείο δεν επιτρέπετε να εξετασθούν σε «Απογευματινό Ιατρείο» από τον ίδιο ιατρό σε χρονική περίοδο ενός μήνα. Επίσης οι παραπομπές για εργαστηριακές εξετάσεις από τα «Απογευματινά Ιατρεία» δεν πρέπει να εκτελούνται από το προσωπικό του Νοσοκομείου που εφημερεύει. Κάτι όμως που είναι αδύνατο να ελεγχθεί χωρίς μηχανοργάνωση και σωστή γραμματειακή υποστήριξη.

Τέλος να σημειωθεί πως το πρόγραμμα απασχόλησης του νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα «Απογευματινά Ιατρεία» του νοσοκομείου θα έπρεπε να καταρτίζονται με ευθύνη του Διοικητή και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδέεται με το τακτικό απογευματινό ωράριο και το πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού.

Για όλα τα παραπάνω εκφράζουμε, με ομόφωνη απόφαση μας, την στήριξη της θέσης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της Υγείας, όσων αφορά στη λειτουργία «Απογευματινών Ιατρείων» και αυτή είναι η πλήρης και οριστική κατάργηση τους.

Ο Πρόεδρος

 

Τσιπούρας Ιωάννης

Ο  Γραμματέας

 

Ζηλιαχώβαλης Αθανάσιος

Advertisements

2 Σχόλια

Filed under ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"

2 responses to “Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.

 1. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΒΟΥΛΤΣΟ

  ΩΡΑΙΑ ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ .
  Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ.

  ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ Η ΡΟΗ ΣΩΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΕΡΡΑΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

 2. band04

  ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ;;

  ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ….

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΚΑ Η ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ…..

  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ,ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!!
  ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΙΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.

  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΧΤΩ (8) ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ . ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

  ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 1.700.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ!!!

  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ….ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ, ΧΩΡΙΣ, ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ…. ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΔΕΙΟ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥΣ….

  ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s