ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ;

ΝΑ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ….

Το Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης με την κωδική ονομασία «Ψυχαργώς» είναι ένα εθνικό σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, στην κοινοτική φροντίδα.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν αποτελεσματικά δίκτυα κοινοτικών δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε κάθε άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας να βρίσκει απαντήσεις στα προβλήματά του, στον τόπο που ζει και εργάζεται, μέσα στην κοινότητα και όχι στο ασυλικού τύπου, αναποτελεσματικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στιγματισμού, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Με βάση αυτούς τους στόχους το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» δημιουργεί δομές αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Διαμερίσματα) για τον αποϊδρυματισμό των χρονίων ασυλικών ασθενών που ζούσαν στα Ψυχιατρεία και ταυτόχρονα κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α.)

Το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» εντάσσεται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η υλοποίηση της Β φάσης ολοκληρώνεται στο τέλος του 2009.

 

H λειτουργία Ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων του Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Υλοποιήθηκε και στις Σέρρες από τη Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Σερρών, το έργο λειτουργίας Ξενώνα βραχείας παραμονής ενήλικων, στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς».

Παρόλο που η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ψυχαργώς» γίνεται από το  Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ο ξενώνας που δημιουργήθηκε, στελεχώθηκε με την μετακίνηση νοσηλευτριών από τη δύναμη του Γ. Νοσοκομείου Σερρών, εντείνοντας έτσι το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού σε αυτό και επιβαρύνοντας τον Κρατικό Προϋπολογισμό!! Κάτι που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το Σωματείο Εργαζόμενων του Γ. Νοσοκομείου Σερρών.

Επίσης δεν υπήρξε ποτέ η πλαισίωση του Ξενώνα με το απαραίτητο Ιατρικό προσωπικό, πράγμα που δεν επιτρέπει την λειτουργία του!!!

Μέχρι και σήμερα ο Ξενώνα βραχείας παραμονής ενήλικων παραμένει αναξιοποίητος. Δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά για την ενοικίαση και ανακαίνιση του κτιρίου όπου στεγάζεται, για τον απαραίτητο εξοπλισμό και αλλά λειτουργικά έξοδα, χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά καμία από τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχει!!!

Θυμίζουμε πως το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» εντάσσεται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης η υλοποίηση του οποίου ολοκληρώνεται τέλος  του έτους 2009!!!

Εύλογα λοιπόν προκύπτουν ερωτήματα και ο μοναδικός που μπορεί να δώσει απαντήσεις είναι η Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Σερρών  :

1. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την στελέχωση του Ξενώνα βραχείας παραμονής ενήλικων;


2. Γιατί δαπανήθηκαν χιλιάδες Ευρώ για να μένει ανενεργός ο Ξενώνας, σε ένα Νόμο όπου είναι μεγάλος ο αριθμός των ψυχικά πασχόντων, προς όφελος των οποίων και θα λειτουργούσε;


3. Για ποιο λόγο παραμένουν όλο αυτό το διάστημα στον Ξενώνα οι δέκα νοσηλεύτριες, χωρίς να έχουν αντικείμενο απασχόλησης, ενώ στο Γ. Νοσοκομείο υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, στον οργανισμό του οποίου ανήκουν;


4. Τι θα συμβεί με τον Ξενώνα βραχείας παραμονής ενήλικων από το νέο έτος, όταν θα λήξη η περίοδος του Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης;

 

 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ…….

 

09.10.08

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, μετά την ενημέρωση που είχαν από οκτώ (8) συναδέλφους κλάδων ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν να παρακολουθήσουν ταχύρυθμο σεμινάριο, μετά την λήξη του οποίου θα αναλάβουν υπηρεσία στο έργο που θα υλοποιηθεί με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας» από το ειδικό πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ του Γ` Κ.Π.Σ., άξονας 2 Ψυχική Υγεία, με την αριθμ. 8/01-10-2008 έκτακτη συνεδρίασή τους

 

“ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ” να καταγγείλουν την α υ θ α ί ρ ε τ η διαδικασία που εφαρμόσθηκε από την Γενική Διεύθυνση Υγείας – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου μας, προκειμένου να στελεχωθεί το προαναφερθέν έργο, για τους εξής λόγους :

 

1. Οι τέσσερις (4) συνάδελφοι κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας στις αρχές του 2005, ύστερα από το αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 34002/11-4-2003 έγγραφο του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας προς το ΑΣΕΠ, το οποίο θα διενεργούσε την προκήρυξη, όπως και έγινε, με την αριθμ. 12/9Κ/2003 προκήρυξή του (ΦΕΚ δημοσίευσης 159/26-6-2003).

 

2. Οι τέσσερις (4) συνάδελφοι κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας στις αρχές του 2007, ύστερα από το αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 71575/23-9-2003 έγγραφο του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας προς το ΑΣΕΠ, το οποίο θα διενεργούσε την προκήρυξη, όπως και έγινε, με την αριθμ. 10/8Κ/2004 προκήρυξή του (ΦΕΚ δημοσίευσης 39/09-02-2004).

 

3. Στα προαναφερθέντα έγγραφα του Υπουργού και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, πουθενά δεν αναγράφονταν ότι οι θέσεις αυτές προβλέπονταν για το εν λόγω έργο.

 

4. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου μας με το αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 31587/28-3-2005 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε με FAX στο Νοσοκομείο μας στις 07-9-2005 από το τότε Α` ΠΕΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας, α υ θ α ί ρ ε τ α με πίνακα που επισύναπτε, «κατέγραφε θέσεις προσωπικού που έχουν διατεθεί στο Νοσοκομείο μας για να στελεχώσουν τις δομές του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ-Β` ΦΑΣΗ, από τις εγκρίσεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού που έλαβε το Υπουργείο τα έτη 2002 και 2003» και ζητούσε να μάθει το στάδιο εξέλιξης πρόσληψης του προσωπικού. Από τον εν λόγω πίνακα ενημερώθηκε για πρώτη φορά εγγράφως το Νοσοκομείο μας ότι (4) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και οι (4) θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής, που προκηρύχθηκαν με τις προαναφερθείσες αποφάσεις θα στελέχωναν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Πως είναι δυνατόν μετά από δύο χρόνια το Υπουργείο να καθορίζει τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκαν οι θέσεις ;

 

5. Το Υπουργείο μας με το αριθμ. 2199/Φ.305.3/25-4-2007 έγγραφό του και προς το Νοσοκομείο μας «παρακαλούσε, όπως εξασφαλίσετε την ύπαρξη των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που πιστοποιούν την τοποθέτηση, με νόμιμες διοικητικές πράξεις, των δημοσίων υπαλλήλων στις δομές αποασυλοποίησης. Στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν έχουν ήδη εκδοθεί από την υπηρεσία σας, θα πρέπει το πρόβλημα να επιλυθεί με την έκδοση διοικητικών πράξεων ισοδύναμης αξίας οι οποίες όμως πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ(!)…».

 

Τέτοια διοικητική πράξη δεν έγινε μέχρι σήμερα για καμία συνάδελφο, άρα με ποιο σκεπτικό στέλνονται οι συνάδελφοι για εκπαίδευση ; Δεν υπάρχει «πρόβλημα» όπως μνημονεύει και το έγγραφο ;

 

6. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου μας με το αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 110604/08-8-2008 έγγραφό της, ζητούσε από το Νοσοκομείο μας «να προβεί στην έκδοση απόφασης σύστασης του ξενώνα που πρόκειται να λειτουργήσει…»/

 

Πώς γίνεται πρώτα να εκδίδονται διοικητικές πράξεις διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα και μετά να εκδίδονται αποφάσεις σύστασης των θέσεων αυτών;

 

Για να μη διαταραχθεί η υπάρχουσα κατάσταση προτείνουμε να ανακληθεί η απόφαση με την οποία στέλνονται οι συνάδελφοι για εκπαίδευση, μέχρι να διευθετηθεί το «πρόβλημα» της έκδοσης διοικητικών πράξεων τοποθέτησης στις εν λόγω θέσεις. Σας επισημαίνουμε ότι το Σωματείο μας και η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (ομοσπονδία στην οποία υπαγόμαστε), θα συμπαρασταθεί στους συναδέλφους μας με κάθε έννομο τρόπο.

 

 

ΤΟ Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s