Πανευρωπαϊκή Δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγαγε από τις 14 Μαρτίου έως τις 12 Μαΐου 2009 πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (ΥκΑ). Οι ερωτηθέντες ανέρχονταν σε 27.106 άτομα, δηλαδή περίπου 1000 άτομα ανά χώρα. Σε 19 χώρες η προσέγγισή τους έγινε με την μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε 8 χώρες με συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο, λόγω χαμηλής ανταπόκρισης μέσω τηλεφώνου. Ο ερωτηθείς πληθυσμός ήταν ηλικίας 18 και άνω ,με συνήθη τόπο διαμονής εντός της επικράτειας της ΕΕ , και με πλήρη γνώση της εθνικής γλώσσας (ή γλωσσών) του τόπου διαμονής. Στην αποδελτίωση αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των εργαζομένων στην Ελλάδα, συγκριτικά με τα αποτελέσματα εργαζομένων άλλων χωρών της ΕΕ.

  • Στην ερώτηση του ποιος είναι ο ποιο αποφασιστικός παράγοντας κατά την αναζήτηση νέας εργασίας στην Ελλάδα, οι Ελληνες απάντησαν ότι ο μισθός (σε ποσοστό 64% είναι ο πρώτος που καθοδηγεί τις επιλογές τους, με δεύτερο να ακολουθεί ο παράγοντας των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε ποσοστό 47%, και αμέσως μετά η σιγουριά στην θέση απασχόλησης με ποσοστό 43%, και τέλος οι ώρες απασχόλησης υπολείπονται με ποσοστό 27%. Αν δει κάποιος τον τρόπο που απάντησαν οι επιμέρους ομάδες στην παραπάνω ερώτηση, παρατηρεί ότι οι γυναίκες σε ποσοστό 52% επιζητούν την ασφάλεια στην εργασία έναντι του 42% της αντίστοιχης απάντησης του ανδρικού φύλου, ενώ οι επιλογές με τον τρόπο κατάταξης που προαναφέρθηκε δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται από την ηλικία ή το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απαντήσεων, οι Ελληνες κατατάσσονται αρκετά ψηλά, στην πέμπτη θέση προτίμησης των συνθηκών ασφάλειας σαν κριτήριο επιλογής εργασίας, με 47%, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός ήταν 36%, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνουν οι Σουηδοί με 53%, και την τελευταία οι Ρουμάνοι με 16%.

  • Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι η κακή υγεία προκαλείται από την δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες απάντησαν ότι κατά 85 % συνολικά (49 %σε μεγάλο και 36% σε κάποιο βαθμό) η εργασία προκαλεί κακή υγεία . Η απάντηση αυτή δεν βρήκε διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα, ή ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες ή στα επίπεδα εκπαίδευσης των εργαζομένων. Πρόκειται συνεπώς για μια αντίληψη που διαπερνά κάθετα και οριζόντια το εργασιακό δυναμικό της χώρας. Σε σχέση με την ευρωπαϊκή μέση αντίληψη στο ζήτημα αυτό (75%) , οι Έλληνες κατατάσσονται 5οι, με πρώτους του Λετονούς (κοντά στο 90%) και τελευταίους τους Μαλτέζους με ποσοστό 24%.

  • Στην ερώτηση του αν πιστεύουν ότι κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία έχουν χειροτερέψει ή βελτιωθεί, οι Έλληνες πιστεύουν ότι οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας της εργασίας τους έχουν χειροτερέψει (47%) ή πολύ χειροτερέψει (19%) την τελευταία 5ετία. Μόνο το 31 % είδε τις συνθήκες ΥκΑ στην εργασία να βελτιώνεται τα τελευταία 5 χρόνια. Και στην ερώτηση αυτή ούτε η ηλικιακή ούτε η εκπαιδευτική διαστρωμάτωση δεν παρουσίασαν σημαντική επίδραση στην διαμόρφωση των ποσοστών των απαντήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι συνολικά είδαν καλυτέρευση των συνθηκών ΥκΑ στην εργασίας τους σε ποσοστό 57%, και αυτό έφερε τους έλληνες να καταταγούν στην προτελευταία θέση (26η) με μόλις το 31% να θεωρεί ότι είδε βελτίωση των συνθηκών ΥκΑ στην εργασία. Την τελευταία θέση κατέλαβαν οι Βούλγαροι εργαζόμενοι, με μόλις το 15% να πιστεύει ότι καλυτέρευσαν οι συνθήκες ΥκΑ της εργασίας τους. Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ιρλανδοί, που σε ποσοστό 83% πιστεύουν ότι βελτιώθηκαν οι συνθήκες ΥκΑ της εργασίας τους.

  • Στον πίνακα κατάταξης του κατά πόσον έχουν χειροτερέψει οι συνθήκες ΥκΑ τη εργασίας, οι Έλληνες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, με το 66% να απαντά ότι έχουν χειροτερέψει, με την δεύτερη θέση να καταλαμβάνεται από τους Βούλγαρους εργαζόμενους ενώ τελευταία θέση εδώ έχουν οι Ιρλανδοί που μόνο το 13 % πιστεύει ότι χειροτέρεψαν οι συνθήκες ΥκΑ εργασίας τους.

  • Οικονομικός αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στις συνθήκες ΥκΑ στην εργασία. Οι Έλληνες σε ποσοστό συνολικά 70% αναμένουν επιδείνωση των συνθηκών ΥκΑ της εργασίας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, ενώ μόνο το 7% των Ελλήνων εργαζομένων πιστεύει ότι η οικονομική κρίση δεν θα τις επηρεάσει καθόλου. Και στην ερώτηση αυτή η διαφοροποίηση των φύλων ή των ηλικιών ή των μορφωτικών επιπέδων δεν ήταν σημαντική.

  • Η τελευταία ερώτηση στόχευε στο επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας. Εδώ το 50% των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι καλά ενημερωμένο για τους κινδύνους κατά την εργασία, ενώ το 13% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ενημερωμένο για το ζήτημα αυτό. Έτσι οι έλληνες εργαζόμενοι έρχονται μόλις 5 θέσεις πριν την τελευταία που την κατέχουν οι Βούλγαροι εργαζόμενοι, ενώ οι Βρετανοί τίθενται στην κεφαλή της κατάταξης με το 88 % να δηλώνει πολύ καλά ενημερωμένο για τους εργασιακούς κινδύνους.

Σκέψεις πάνω στα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αυτής έρευνας παρακολουθούν πιστά την αντίληψη που λίγο-πολύ ο καθένας και καθεμιά μας έχει για την διαδραματιζόμενη κατάσταση των εργαζομένων στην χώρα μας. Θα ήταν μάλιστα κοινότυπο, αλλά ισχύει ότι η κατάσταση αυτή συνάδει με την κατάσταση που ισχύει τόσο στον τομέα, των παρεχόμενων υπηρεσιών των αμοιβών και την γενικότερη κατάσταση διαβίωσης στην χώρα. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι να διαπιστώνουμε όλοι την δυσχερή κατάσταση των εργαζομένων , και την κατηφορική πορεία της χώρας συνολικότερα, αλλά το να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να ανασυγκροτήσουμε τις προτεραιότητες μας και να ανακόψουμε αποφασιστικά και οριστικά την καθοδική πορεία.

Κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη στον τομέα υγείας βιώνει δύσκολες και αντίξοες συνθήκες εργασίας, βιώνει αυξανόμενη ένταση εργασίας και περιορισμό των διαθεσίμων πόρων . Έχει κατά την άποψή μου 2 επιλογές:

  • Η πρώτη, να συνεχίσει μια ατομική πορεία περιορισμού της δημόσιας ενασχόλησής του-της με τα τεκταινόμενα γύρω του-της, και με ατομικό τρόπο να προσπαθήσει για να υποστεί τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

  • Η δεύτερη είναι να συναντηθεί σε χώρους συλλογικούς και συναδελφικούς με άλλους εργαζόμενους με τα ίδια προβλήματα , ομοαξονικό προβληματισμό και διάθεση επίλυσης προβλημάτων.
    Η ανταλλαγή προβληματισμών, η αναζήτηση λύσεων και η πρότασή τους στην κοινωνία μπορεί να αναπτερώσει το ηθικό που καθένας-καθεμιά μας θέλει να έχει, και θα δώσει στον Έλληνα εργαζόμενο την θέση που του αξίζει να έχει στην κατάταξη των ευρωπαίων εργαζομένων που εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ας το προσπαθήσουμε, το κάναμε αρκετοί από μας πριν λίγα χρόνια, ας το επαναλάβουμε, ας το διδάξουμε και στους νέους συναδέλφους μας. Όλοι μαζί, μπορούμε!

ΠΗΓΗ:  http://yaen.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s