Συνενώσεις μονάδων κοινωνικής φροντίδας

Την ενοποίηση των δημόσιων φορέων πρόνοιας, που από 91 γίνονται 22 ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με στόχο, όπως αναφέρει, την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων.

Σε κάθε διοικητική περιφέρεια θα υπάρχουν ένας Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας για άτομα με Αναπηρία και ένας Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί και την Οικογένεια.

Ειδικότερα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες, τα 72 ΝΠΔΔ προστασίας ΑμεΑ συνενώνονται σε 13, με έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα εκδοθεί με Π.Δ. για τη «Σύσταση Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας με Αναπηρία (ΟΚΦΑμεΑ)».

Τα 19 ΝΠΔΔ προστασίας παιδιού συνενώνονται σε εννέα, με έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα εκδοθεί με Π.Δ. για τη «Σύσταση Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού και Οικογένειας (ΟΚΦ Παιδιού και Οικογένειας)».

Στο σύνολο της χώρας συνενώνονται 91 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 22 Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υφιστάμενες μονάδες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως παραρτήματα του ενιαίου Οργανισμού με εξειδικευμένο αντικείμενο και οι θέσεις απασχόλησης ενσωματώνονται στο νέο φορέα.

Αναλυτικά, οι συνενώσεις ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

 

Αναλυτικά:

 

Περιφέρεια Αττικής

10 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»

 

2. Αναρρωτήριο Πεντέλης

 

3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας»

 

4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας

 

2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων

 

3. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτ. Αθήνας

 

4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατ. Αθήνας

 

5. Μιχαλήνειο Κέντρο Προστασίας Παιδιών

 

6. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

10 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας

 

1. Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας

 

2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βοιωτίας

 

3. Θεραπ. Χρ. Παθήσεων Εύβοιας

 

4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας

 

5. Θεραπ. Χρ. Παθήσεων Φθιώτιδας

 

6. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας

 

7. Κέντρο Στήριξης ΑΜΕΑ ’μφισσας

 

8. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας

 

9. ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας

 

 

Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας

10 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

 

1. Παπάφειο Κέντρο Παιδικής

 

Μέριμνας Αρρένων Θεσ/νίκης

 

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Πέλλας

 

2. Ι.Κ.Π. «’γ. Παντελεήμων»

 

3. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσ/νίκης

 

4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ημαθίας

 

5. ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας Σερρών

 

6. ΚΑΑΜΕΑ Σερρών

 

7. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χαλκιδικής

 

8. ΚΕΠΕΠ «’γ. Δημήτριος» Θεσ/κης

 

9. ΚΕΚΕΠ Σιδηρόκαστρου

 

 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

10 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Δράμας

 

2. Παιδόπολη «’γ. Γεώργιος» Καβάλας

 

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καβάλας

 

2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ροδόπης

 

3. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης

 

4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου

 

5. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ’ργους Ορεστικό

 

6. Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής

 

7. Θερ. Χρον. Παθήσεων Καβάλας

 

8. Θερ. Χρον. Παθήσεων Δράμας

 

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

5 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας

 

2. Παιδόπολη «Αγ. Όλγα» Φλώρινας

 

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φλώρινας

 

2. ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ Καστοριάς

 

3. ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου Φλώρινας

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

4 NΠΔΔ συνενώνονται σε 1

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

 

Δεν υφίσταται φορέας παιδικής προστασίας

 

1. Θεραπ. Χρ. Παθήσεων Τρικάλων

 

2. ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας

 

3. ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας

 

4. Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας

 

 

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

4 NΠΔΔ συνενώνονται σε 1

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

Δεν υφίσταται φορέας παιδικής προστασίας

 

1. Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Θεομήτωρ»

 

2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Λέσβου

 

3. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Σάμου

 

4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου

 

Περιφέρεια Ιονίου

2 NΠΔΔ συνενώνονται σε 1

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

Δεν υφίσταται φορέας

 

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κεφαλονιάς

 

2. Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

9 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών Θεσπρωτίας

 

2. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας

 

3. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων

 

4. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής

 

1. Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων «Νεομάρτυς Γεώργιος»

 

2. Θεραπ. Χρoνίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας

 

3. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Πρεβέζης

 

4. Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας

 

5. ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ ’ρτας

 

 

 

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

10 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

1. «Σκαγιοπούλειο» Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πάτρας

 

2. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών

 

1. ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας

 

2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας

 

3. Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πατρών

 

4. Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων Ν. Αχαΐας

 

5. ΚΑΦΚΑ Αιγίου

 

6. ΙΚΠ Πύργου «’γ. Χαράλαμπος»

 

7. ΚΕΠΕΠ Λεχαινών

 

8. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ηλείας

 

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

3 NΠΔΔ συνενώνονται σε 1

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

 

Δεν υφίσταται κανένας φορέας

 

1. ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών Μεσσηνίας

 

2. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αργολίδας

 

3. ΚΑΦΚΑ Κορίνθου

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

5 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου

 

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Δωδεκανήσου

 

2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου

 

3. Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου «’γ. Χαράλαμπος»

 

4. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων

 

 

Περιφέρεια Κρήτης

9 NΠΔΔ συνενώνονται σε 2

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Παιδιού και Οικογένειας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ

 

1. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου

 

2. Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου

 

 

1. Θερ. Χρονίων Παθήσεων Χανίων

 

2. Θερ. Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

 

3. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου

 

4. Ίδρυμα Κοιν. Πρόνοιας Ρεθύμνου

 

5. Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας

 

6. Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (Χανιά)

 

7. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s