ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Σ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κύριε Διοικητά,
Οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι και οι Ιατροί Ακτινοδιαγνωστικής του Ακτινολογικού εργαστηρίου, δηλώνουμε ότι συμμεριζόμαστε και συμφωνούμε με τις  ανησυχίες και τον προβληματισμό των κ. κ. Βούλτσιου και Ζάγκα, όσον αφορά στη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Ακτινολογικού εργαστηρίου επί ενάμιση και πλέον χρόνο και κυρίως εξ αιτίας της συνεχιζόμενης έλλειψη του απαραίτητου περιοδικού ελέγχου, ως προς την ακτινοπροστασία των χώρων, του κοινού, του προσωπικού και των μηχανημάτων, λόγω έλλειψης ακτινοφυσικού.

Επισημαίνεται, ότι μοναδικό κίνητρο για τη δημοσιοποίηση του θέματος αποτέλεσε η εντεινόμενη ανησυχία όλων μας σχετικά με το κατά πόσον το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας μπορεί να παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους Σερραίους πολίτες, Ο προβληματισμός και οι ανησυχίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πλημμελή ενημέρωση των εργαζομένων, όσον αφορά στην τήρηση των όρων ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού και την κατάσταση θωράκισης των χώρων του ακτινολογικού εργαστηρίου.
Υπενθυμίζεται, ότι για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, θα έπρεπε ο υπεύθυνος ακτινοφυσικός να πραγματοποιεί τους τακτικούς ελέγχους συντήρησης και να ενημερώνει σχετικά το βιβλιάριο συντήρησης. Επίσης, θα έπρεπε να παρίσταται και να ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ακτινολογικού εξοπλισμού και εν γένει έχει την ευθύνη της άρτιας ενημέρωσης του βιβλίου συντήρησης ως προς τις προγραμματισμένες επισκέψεις και τα πιθανά ευρήματα,  της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων και γενικά της καταγραφής κάθε σχετικής λεπτομέρειας που αποσκοπεί στην παρακολούθηση του ιστορικού του εξοπλισμού. Γνωρίζουμε καλά ότι καμία εκ των αναφερομένων ενεργειών δεν έχει γίνει επί μακρό διάστημα.

Είμαστε άλλωστε πεπεισμένοι, ότι η Πολιτεία, θεσπίζοντας τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας [ΦΕΚ 216/6-3-2001 -Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94], όπως και τις αυστηρές διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος (Ν.Δ. 181/74) αυτό ακριβώς προσπαθεί να διασφαλίσει. Δεν κατανοούμε επίσης για ποιο λόγο θα πρέπει να εξαναγκαζόμαστε να λειτουργήσουμε παράνομα το εργαστήριο, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι για κάθε παράβλεψη προβλέπονται όχι μόνον διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις, γεγονός που εύλογα καθιστά πολύ σοβαρό το θέμα ύπαρξης της άδειας λειτουργίας;

Αναρωτιόμαστε πραγματικά όλοι μας, ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τον οποίο το θέμα θα έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα, αντί να ξεκινήσουν επιτέλους οι διαδικασίες αδειοδότησης του Ακτινολογικού εργαστηρίου και μάλιστα όπως εσείς, δημόσια, δηλώσατε πως σε δέκα μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Θεωρούμε εύλογη την ανησυχία μας, διότι ακόμη και όταν σας είχαμε προειδοποιήσει κατά το παρελθόν ότι στο χώρο που βρίσκεται το ακτινολογικό μηχάνημα στα επείγοντα, υπάρχει διαρροή ακτινοβολίας, όπως και ότι ο χώρος γενικότερα είναι ακατάλληλος, εσείς επιμένατε να τον λειτουργήσουμε. Σήμερα, που διαπιστώνουμε πως οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο και από τον κο Χατζημάρκου, τον ακτινοφυσικό του Θεαγενείου, ποια είναι η θέση σας; Ποια η θέση του Διευθυντή της Ιατρικής υπηρεσίας, όταν στο διάστημα των δύο μηνών που το κεντρικό ακτινολογικό μηχάνημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας, μας ζητούσε με επιτακτικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε παράνομα τον προβληματικό εξοπλισμό των επειγόντων (ΤΕΠ); Θα πρέπει και εσείς φυσικά να αναρωτηθείτε ποιες άραγε θα ήταν οι συνέπειες για την υγεία μας, αν τελικά υποχωρούσαμε και ενδίδοντας στις πιέσεις εκτελούσαμε την παράνομη αυτή εντολή;

Το νοσοκομείο μας αποτελεί πραγματικά στολίδι για το Νομό, άλλα οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο ώστε αυτό ακριβώς να συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Θεωρούμε αδιανόητο, με το πρόσχημα της εξοικονόμησης χρημάτων, μεγάλος αριθμός εργαστηριακού εξοπλισμού να μένει χωρίς περιοδική συντήρηση. Το μόνο βέβαιο αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, είναι  οι μεγάλες, χρονοβόρες, και συνήθως υψηλού κόστους επιδιορθώσεις και για ορισμένα μηχανήματα, οι ανεπανόρθωτες βλάβες που υφίστανται. Επίσης, ένας κακοσυντηρημένος και μη ελεγχόμενος περιοδικά εξοπλισμός καθίσταται επικίνδυνος τόσο για τους εργαζόμενους, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες, όσο και για τους εξεταζόμενους πολίτες, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι ακριβή, αξιόπιστα και ασφαλή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι χρειάστηκαν τρεις παρεμβάσεις των τεχνικών, προκειμένου μετά από δύο μήνες να επαναλειτουργήσει το κεντρικό ακτινολογικό μηχάνημα, κάτι που στάθηκε αδύνατο να γίνει με το εμφανιστήριο ημέρας (νεότερης τεχνολογίας daylight), όπως και το δεύτερο μαστογράφο, που δυστυχώς παραμένουν ακόμη και σήμερα εκτός λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω συντελούν, εκτός των άλλων, στην αυξημένη αναμονή για μαστογραφίες, που καταγράφεται στο Ακτινολογικό εργαστήριο.

Όσον αφορά στο με αριθ. πρωτ. 322/10-1-2012 έγγραφο, που υπογράφουν ο κος Ξαφάκος Απόστολος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών του Αξονικού και ο κος Λαμπριανίδης Κων/νος, ιατρός, Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το θεωρούμε άκρως προσβλητικό και υποτιμητικό για το σύνολο των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και των Ιατρών Ακτινοδιαγνωστικής του Ακτινολογικού εργαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, εκφράζει μόνον τους υπογράφοντες, σε σύνολο τριάντα και πλέον εργαζόμενων (Τεχνολόγων και Ιατρών), κλονίζοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει σοβαρότατο πειστήριο για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση εξώθησης εργαζομένων σε παράνομη πράξη και έκθεση σε κίνδυνο της ασφάλειας και της υγείας τους, ιδιαίτερα λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιοτήτων των υπογραφόντων, που δεν δικαιολογούν άγνοια των δεδομένων και της επικινδυνότητας. Σας καλούμε, μετά από σχετική διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς απόδοση δικαιοσύνης και αποκατάσταση της νομιμότητας και του ομαλού εργασιακού κλίματος. Είναι βέβαιο ότι σε ανάλογες ενέργειες θα προβούν και ανώτερα πειθαρχικά όργανα στα οποία θα κοινοποιηθούν οι παράνομες εντολές των προαναφερόμενων συναδέλφων.

Δεν θα σταματήσουμε βέβαια να αναζητούμε τον λόγο για τον οποίο μπορεί να αντιδρά κανείς με αυτό τον τρόπο ειδικά για ζητήματα νομιμότητας λειτουργίας του Ακτινολογικού εργαστηρίου, τόσον από πλευράς ακτινοπροστασίας όσον και ως προς τα ωράρια εργασίας των Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

Είναι επίσης αναμενόμενο και δικαιολογημένο όλοι οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι και οι Ιατροί Ακτινοδιαγνωστικής, να επιθυμούν περιοδικά να εναλλάσσονται στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και του Αξονικού Τομογράφου, που παραδόξως μέχρι σήμερα αποτελεί προνόμιο των ολίγων. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ποιόν και γιατί εξυπηρετεί ο αποκλεισμός της πλειονότητας των απασχολουμένων στο Εργαστήριο από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Αξονικού Τομογράφου. Παράλληλα, αποτελεί πρόκληση κάποιοι να επικαλούνται ακόμη και αδυναμία στην εκπαίδευση συναδέλφων, σε ένα ακτινολογικό μηχάνημα «υψηλής ευθύνης», πέραν της αποστέρησης πολύτιμων γνώσεων και δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου που προφανώς θα αποδειχθούν χρήσιμες για το άμεσο μέλλον.

Εύλογα αδυνατούμε να κατανοήσουμε σε τι εξυπηρετεί η κατασυκοφάντηση της συναδέλφου κας Τερζή Αικατερίνης, που ειρήσθω εν παρόδω είναι μια Τεχνολόγος Ακτινολόγος από τις πλέον καταρτισμένες, με μεγάλη και υψηλή εμπειρία και με επιτυχή προϋπηρεσία σε ιδιωτικό Αξονικό Τομογράφο;

Επίσης, θα πρέπει επιτέλους κάποτε να απαντηθεί οριστικά και με στοιχεία εάν υπάρχει ή όχι έλλειψη προσωπικού, αφού εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όπως επικαλούνται οι συνάδελφοι του Αξονικού Τομογράφου, τότε για ποιόν λόγο εσείς εγκρίνετε πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους Τεχνολόγους Ακτινολόγους, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εργάζονται και να αμείβονται για βάρδιες δεκαέξι (16) ή συχνά ακόμη και εικοσιτεσσάρων (24) ωρών ημερησίως;

Γνωρίζετε πως έτσι παραβιάζεται κατάφωρα η κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 88/99,  Π.Δ. 76/05, Π.Δ. 17/96 και Ν. 2224/94) περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία τους (ψυχική και σωματική);

Στην προσπάθεια μας να συμβάλουμε στην αναβάθμιση του Ακτινολογικού εργαστηρίου, σας υπενθυμίζουμε πως έχει κατατεθεί στη Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Σερρών πλήρης οικονομοτεχνική πρόταση (Αρ. Πρωτ. 1311/3-2-2009) για την ψηφιοποίηση του Ακτινολογικού εργαστηρίου από τον Διευθυντή Συντονιστή του, κ. Καφταντζή Κων/νο, καθώς και εκ νέου πρόταση Τεχνικών Προδιαγραφών (14505/25-10-2011) για την ψηφιοποίηση του Ακτινολογικού εργαστηρίου.

Τέλος θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές το ότι σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που προσπαθούμε να αποδομήσουμε τη λειτουργία του νοσοκομείου μας οδηγώντας τους ασθενείς σε ιδιωτικά εργαστήρια. Μοναδικός σκοπός των επισημάνσεων και διεκδικήσεων μας, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από ένα δημόσιο νοσοκομείο που αποδεικνύει ότι σέβεται όλους τους Σερραίους πολίτες παρέχοντάς τους ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες.

Με τιμή

Ιατροί Ακτινοδιαγνωστικής

Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι

Γ. Νοσοκομείου Σερρών

 

Advertisements

1 σχόλιο

Filed under ΑΔΕΔΥ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΕΔΗΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"

One response to “ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Σ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1. geoge

    ΔΩΣΤΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΑ ΤΕΠ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s